Ημέρα: 1 Μάρτιος 2020

Ο δρόμος του θηλασμού.Ο δρόμος του θηλασμού.

Ο γιος μου θηλάζει για παραπάνω από δύο χρόνια, θέλοντας να πιστεύω ότι είμαστε κοντά στον αποθηλασμό. Στο παρόν κείμενο θα μεταφέρω την εμπειρία μου -και μόνο αυτή- και θα αναφερθώ στα πλεονεκτήματα, στις δυσκολίες και στους μύθους του θηλασμού. Πρώτα, όμως, μια διευκρίνιση: Υπάρχει ο “ρατσισμός του θηλασμού” και